Kabotaż


KABOTAZ


Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczącego jednolitych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przepisów drogowych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej wykonywanie przewozów kabotażowych zostało ujednolicone 14 maja 2010 i opiera się na zapisach artykułu 8 rozporządzenia. Powyższy zapis mówi, że każdy przewoźnik zarobkowego transportu rzeczy, posiadający licencję wspólnotową, po dostarczeniu przesyłki/towaru w ruchu międzynarodowym jest uprawniony do wykonywania tym samym pojazdem lub - w przypadku zespołu pojazdów - pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek towaru w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy towaru/rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Nasza firma mając na uwadze powyższe przepisy wykonuje usługi transportu kabotażowego na terenie Unii. Posiadamy do tego celu przeszkolony, wykwalifikowany personel i wszelkie wymagane ubezpieczenia kabotażowe. 

 wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe